I er lystig privat selskap har du “skrytt uhemmet” av hvor mye du vet om interne prosesser ved din avdeling. Muligens sa du litt mer enn du i ettertid selv synes var særlig smart å plapre om. Du vet at det var folk til stede både fra næringsliv og media.
Hva tenker du nå?

Comments

comments